KREUK architectuur is gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw De Zuster aan de Gasthuisplaats in Delft.

Het architectenbureau heeft sinds 1999 ervaring met woningbouwprojecten, utiliteitsopgaven, transformaties, herbestemming en interieur en is sterk in het vinden van passende oplossingen voor elke unieke opgave. Het gebouw in verhouding tot zijn context is het eerste uitgangspunt voor het ontwerp. De mogelijkheden, kwaliteiten en eigenschappen van de plaats en het programma van eisen van het plan dragen allemaal bij tot het uiteindelijke ontwerp. Zo maken wij de bebouwde omgeving bij iedere opgave een stukje mooier en functioneler voor gebruiker en voorbijganger.

Wij ontwerpen, geven advies, verzorgen vergunningaanvragen en zorgen voor de esthetische bouwcontrole.

Marjolein Kreuk is architect en werkt bij grote complexe opgaven ook op projectbasis samen met andere professionals. Marjolein is verantwoordelijk voor het project en blijft hele traject – van ontwerp en tekenwerk tot aan de uitvoering – betrokken. Op deze manier heeft u als opdrachtgever gedurende het hele project één aanspreekpersoon, waardoor het ontwerp nauwkeurig en zoals afgesproken wordt uitgevoerd.

Wij werken volgens de DNR 2011.

Soms is er externe expertise nodig, is de opdracht te groot voor mijn bureau, of ik leen mijn eigen expertise uit aan andere ontwerpers. In het verleden heb ik met veel plezier met de volgende ontwerpbureaus samen gewerkt: BK. architectuur, Gogelein Designers, Inceptum Real Estate Design, K.A.S. – architectuur, stedebouw en strategie, MBW architecten, Stephanie Gieles Interieurontwerp, Studio Überdutch, TENSE ontwerp, Yeh Design.

KREUK architectuur is located in business complex De Zuster at the Gasthuisplaats in Delft.

The architectural firm has experience since 1999 with housing, utility buildings, interventions and interior and is strong in finding  solutions for each unique design. The building in relation to its context is the starting point for the design. The capabilities, skills and characteristics of the place and the program all contribute to the final design. Our contribution to this place we live in is to make it aestheticly more attractive  and more functional for the user and visitor.

We design, advise, take care of license applications and ensure the aesthetic building control.

Marjolein Kreuk is an architect and works on large complex projects also on a project basis with other professionals. The designer collective Toverfabriek , established in collaboration with TENSE ontwerp, has performed several cooperation projects. Marjolein is responsible for the project and is involved throughout the whole process – from design to implementation and drawings. In this way, the client has one contact person during the project, so the design is exactly implemented as agreed.

We work according to the DNR 2011.